Rotnes Bruk
Stasjonsveien 1 1482 Nittedal

 

 

 

 

Velkommen til Rotnes Bruk i Nittedal!

 

Om gården:

Rotnes Bruk er et vakkert gårdsbruk med historie tilbake til eldre jernalder. Rotnes kom i gammelnorsk tid under den kongelige Mariakirken i Oslo. Gården har hatt mange eiere blant dem statsminister Peder Anker og Grev Wedel Jarlsberg. Christian Anker bygde gårdens hovedbygning i 1753. Gården har gjennom tidene hatt nær tilknytning til Nitelva med Mølle, frørenseri , kraftverk og sager. Rotnes Bruk ligger sentralt til i hjertet av Nittedal, kun 2 mil fra Oslo og 2,5 mil fra Gardermoen.
Eiendommen eies og drives i dag av Andreas Bredal Wessel og Margret Lie Wessel.

  Fasiliteter:

Rotnes Bruk er et moderne gårdsbruk. Det drives profesjonelle selskapslokaler for store anledninger, kurs og konferanser.

På gården driver vi oppstalling for private ridehester og galopphester.

Næringslokalene i Mølleparken huser kontorer , lager, minilager og verksted. Gården har sitt eget kraftverk i Rotnesfossen.