Minilager
Hadelandsvn. 835
1482 Nittedal

 
 
 
 

 

 

 

ontakt oss på Rotnes Bruk

Det er enkelt å komme i kontakt med oss på Rotnes Bruk:

Ønsker du informasjon om kurs og konferanser, selskaper og andre arrangementer, kan du kontakte: Ønsker du informasjon om næringslokaler, minilager og oppstalling kan du kontakte:

Margret Lie Wessel, mob:99742000

E-post

Andreas Wessel, mob:99744000

E-post