Rotnes Bruk
Stasjonsveien 1 1482 Nittedal

 

 

 

 

unstnere på Rotnes Bruk

Kunstmaleren Kåre Tveter hadde sitt atelier på Rotnes Bruk de siste fem år av sitt kunstneriske virke, og flere av hans malerier, staffeli og møblement finnes her.
Selskapslokalets peisestue, Tveterstuen , er dedikert Kåre Tveter.

Landskapsmalerne og søsknene Johan Caspar Hermann Wedel Anker (1845- 1895) og Anette Birgitte Anker (1851- 1885) trådde sine første barnesko her. Johan Caspar reiste til Tyskland og utdannet seg som maler hos Gude i Berlin. Anette Anker kom i likhet med mange kvinnelige kunstnere i skyggen for de mannlige kunstnere, og har først de senere år blitt trukket fram i lyset.

Høstlandskap malt 1884 av Anette Anker


En av Norges største landskapsmalere, Harald Sohlberg, bodde på Rotnes Bruk vinteren og våren 1891. Her malte han bla ”Modne Jorder” datert 1891, et landskapsmaleri av gården sett fra sydvest.


Den islandske æreskunstneren Erlingur Jonsson, har de siste 25 år oppholdt seg i Norge. Han har atelier på Rotnes Bruk og er hovedsakelig kjent for sine skulpturer og byster.