Rotnes Bruk
Stasjonsveien 1 1482 Nittedal

 

 

 

 

 

Oistorikk

 

 

Les mer om Olavsrosa

Rotnes Bruk er et gammelt storgårdsmiljø med tilhørende næringsvirksomhet. Det blir drevet ordinært jordbruk og skogbruk i tillegg til selskapslokaler, arrangement, oppstalling, utleie av kontorer, lager og kraftproduksjon.

Historikk:

Rotnes Bruk har hatt stor betydning for utvikling av Rotnesområdet. Gården har siden 1500 tallet hatt nær tilknytning til elven, med fløting av tømmer, sagbruksdrift og mølle. Rotnes Bruk fikk i 1979 Arkitekturvernprisen for hvordan eiendommens historiske og arkitektoniske særtrekk er bevart.

Kulturlandskap:

Gården fikk i 2004 utdelt Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke Olavsrosa. Rotnes bruk er klassifisert som kulturmiljø og kulturlandskap av nasjonal/regional verdi.
I 1990 ble Rotnes Bruk nominert til Kulturlandskapsprisen. Sommeren 1991 ble Rotnes kåret til Romerikes nest vakreste tettsted av Akershus/ Romerikes blad. Vi har egen kulturlandskapsplan for eiendommen.

Arrangement:

Lokalene på Rotnes Bruk egner seg til spesielle anledninger, arrangement for firma, bryllup, kurs, konferanser og minnesamvær.

Det kan dekkes opp til 96 personer.

tillegg til arrangementene kan vi tilby kulturopplevelser som: kanefart, historiske omvisning, vinkurs, intimkonserter, og besøk i Rotnes Kraftstasjon.


Rotnes Oppstalling:

Det er drevet med hest på gården siden 1950. I dag har vi en stall med 9 hestebokser.

Næringslokalene i Mølleparken:

I det restaurerte industrianlegget ved Nitelva leies det i dag ut moderne lokaler til kontorer, museum, verksted, minilager og lager.


Vannkraft:

Rotnes Bruk har drevet kraftverk i Nitelva siden 1906, med unntak av perioden mellom 1977- 93. I dag er det gamle kraftverket fra 1940 restaurert og den gamle gråsteinsdammenfra 1881, ble tatt i bruk sommeren 2003, og de gamle lukene var ferdig restaurert sommeren 2007.

Jordbruk:

Gården har 200 mål dyrket mark. Her produserer vi høy til gårdens hester. Vi har gammelnorsk spælsau, som daglig er å finne på gårdens kulturbeiter.

 

Skogbruk:

Eiendommen har ca 2000 mål skog. Gårdsskogen lå i et belte fra Nitelva til Ørfiske, Da jernbanen kom ble Tymyrhaugen solgt fra som hyttetomter. Resten av skogen er i Gaustadmarka på østsiden av dalen, samt en liten teig på Askkollen.