Rotnes Bruk
Stasjonsveien 1 1482 Nittedal

 

 

 

 

Vulturlandskapsplan for Rotnes Bruk

 

2 .5

Anlegg for friluftsliv
RotnesbakkenWithbakken er en hoppbakke bygget med stilas og flombelysning i 1938 og var en gave fra brukseier Hans With til Nittedal Idrettslag. Den blir ikke lengre benyttet av bygdens idrettsungdom da hoppsporten er nede i en dyp bølgedal. Rotnesbakken er en ski- og akebakke i lia vest for tunet. Den brukes mye i snørike vintre av slalåm- og brettkjørere og på akedager for skolene i nærheten.
I 1996 ble det anlagt en tursti fra Stasjonsvegen og inn på vegsystemet ovenfor gården som går nordover gjennom skogen og oppover mot boligområdene i vest. Stien er mye benyttet til turveg og undervisning. Tidligere lå ei lysløype over innmarka og gjennom skogen, men denne er lagt ned. Til ridesenteret er det bygget en god ridebane og ridevei, og stier er tilrettelagt i skogen. Langs Nitelva er det i samarbeid med Elvelaget ryddet og etablert en fiskesti fra Mølleparken til Strøm Bru.


En tursti fra ungdomsskolen gir god tilgjengelighet til stier og veier på eiendommen.
Her ledes turtrafikken gjennom hestebeitet og utenom gårdstunet.

 

 

 

Forrige side