Rotnes Bruk
Stasjonsveien 1 1482 Nittedal

 

 

 

 

Vulturlandskapsplan for Rotnes Bruk

 

Dette er et utdrag av en fullstendig Kulturlandskapsplan for spesialområde bevaring på Rotnes Bruk.
1. Innledning
1.1 Forholdet til andre planer
1.2 Målsetning
1.3 Gårdens beliggenhet og drift
1.3.1 Tilknytning til Nitelva
1.3.2 Industrianlegget

 

2

Dagens situasjon
2.1 Tun
2.2 Hageanlegget
2.3 Kulturlandskapet rundt tunet
2.4 Plasser
2.5 Anlegg for friluftsliv

Dette er utdrag fra en fullstendig kulturlandskapsplan som er utarbeidet for Rotnes Bruk. Alle tekster og bilder tilhører Rotnes Bruk, og kan ikke benyttes uten samtykke fra Margret og Andreas Wessel.