Rotnes Bruk
Stasjonsveien 1 1482 Nittedal

 

 

 

 

Vulturlandskapsplan for Rotnes Bruk

 

1.3.1

 

Tilknytningen til Nitelva

I tidligere tider var elva hovedpulsåren i Nittedal. Langs elva lå viktig industri som sagbruk, mølle, kverner, stangjernshammer og kraftverk. Det ble skåret is og fisket. Det var stor aktivitet og tømmer ble fløtet både opp og ned elva.

Nettopp tilknytningen til elva har vært et viktig næringsgrunnlag for gården, og er det fremdeles. Det har vært fløting på elva siden sagbrukene kom på slutten av 1500 tallet. Fløterne jobbet i lag og ofte under vanskelige forhold. Det svingete elveløpet var en utfordring for fløterne, som ofte måtte ordne opp i tømmerknutene som oppstod. Stedet ”Bommetangen” har sin opprinnelse fra fløtertia. I denne svingen ble tømmeret hindret på sin veg sydover av en lense; en bom, slik at de lettere skulle ha kontrollen på tømmeret som ble fløtet ned til den nedre saga. Jordet i tilknytning til denne bommen heter «Bommetangen» den dag i dag.

Ved Rotnes er ikke vannet i elva rent nok til å bade i, fordi noe industri og noen boliger langs elva har direkte utslipp. I tillegg har overforliggende renseanlegg i perioder for dårlig kapasitet. Dette er synd, da elva har mange fristende badeplasser som ikke er i bruk lenger. Til tross for vannkvaliteten og elvas nære beliggenhet til riksveien, kan man få mange andre fine friluftsopplevelser både i kano eller langs bredden. I Nitelva er beverbestanden voksende og mellom Bommetangen og Rotnesfossen finner man mange spor etter den. Her er store og små trær felt med tydelige merker etter gnagerens tenner.

I Nitelva er det registrert 21 ulike fiskearter. Syd for Rotnes forekommer de fleste artene. Her trives vesentlig hvitfisk. Elva er rolig og vannet næringsrikt. De mest vanlige artene er gjedde, abbor og karpefisker; mort, laue, gullbust, vederbuk, stam og brasme finnes også. Mange av artene kommer fra Øyeren. Nord for Rotnesfossen er det færre arter. Her trives ørret, harr, lake og abbor. (Kilder: Gisleberg, Per Kristen: Ut på tur, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold: Driftsplan for Nitelva)

 

Grunneierne langs Nitelva startet i 1994 «Nitelva Elvelag». Dette elvelaget tilrettelegger fiske og ferdsel i og ved Nitelva. På bredden der Frørenseriet ligger har Elvelaget etablert en fiskebrygge for handikappede.

 

 

 

 

 

Neste Side | Forrige side