Rotnes Oppstalling
Stasjonsveien 1
1482 Nittedal

 
 
 
 

 

 

Vulturlandskapsplan for Rotnes Bruk

 

2

 

Dagens situasjon

På eiendommen finner vi mer enn 20 bygninger på tun, industrianlegg og plasser. Bygningene gjenspeiler den omfattende drifta på bruket og er godt vedlikeholdt. Flere av dem; bl.a. smia, grisehuset, husmannsplassene Nedre Torp og Tajet, hovedbygnin-gen og låven har gjennomgått en omfattende restaurering siden de nåværende eierne overtok.
I 1994 ble det bygget nytt redskapshus med vedlager og høytørke og etablert nytt arbeidstun bak grisehuset. Det er etablert en større parkeringsplass på nedsiden av låven for drift av stallene. Samtidig er det bygget ridebane og etablert luftegårder og longeringsring bak låven slik at ridesenteret ikke generer boligene på gården.


Gårdstunet er åpent, med store bygninger i ensartet utforming.


 

 

 

Neste Side| Forrige side