Rotnes Bruk
Stasjonsveien 1 1482 Nittedal

 

 

 

 

Vulturlandskapsplan for Rotnes Bruk

 

2.4

Plasser
Tajet ligger til gården, men Bakken (Rotnesbakken) er utskilt til tidligere eier. Nebbetorp med uthus var Nittedals første offentlige skole (1847). Bolighusa på plassene er i tradisjonell utforming, med små rødmalte bygninger bestående av bolighus og uthus. På plassene finner vi flere store trær, som bjørk, lønn og tradisjonelle pryd- og nyttevekster som syrin, nyperose, spirea, duftskjærsmin, klatrehortensia og rabarbra. På Nebbetorp vokser sommerfloks i bed. Langs den tidligere gårdsvegen opp til Nebbetorp står en bjørkeallé. Selve vegen er ikke i bruk. Arealet nedenfor plassen blir brukt til hestebeite.

Huset i Bakken (1750) er en såkalt ”Akershusisk stue”, noe som kjennetegnes av planløsningen, som var vanlig på stuer på plasser i området fram til slutten av 1800-tallet. Bortsett fra et tilbygg mot nord er bygningen holdt i opprinnelig stil. Huset på Tajet (1790) er også bygget som ei Akershusisk stue, men er bygget om med et tilbygg og ny 2. etasje i 1990. Huset ble rundt 1900 flyttet noe i forhold til opprinnelig plassering. Sakrisplassen i skogen like nord for Tajet ble nedlagt før 1880 og er ikke lengre synlig i terrenget. Vi er usikre på hvor den lå. Tittut ved Rotnesfossen er også en gammel husmannsplass fra1750.

 

 

 

Neste Side | Forrige side